Slitasjegikt eller artrose i kjeveleddet som det også kalles er mest vanlig hos de som er over 50 år gamle, men dette kan også ramme yngre ned i ungdomsskolealder. Artrose innebærer at brusken i leddene slites bort slik at knoklene gnisser mot hverandre og fører til deformering av leddflatene. Ofte har man muskulære smerter og artrose i kjeveledd samtidig.

Symptomer:

Det mest karakteristiske symptomet er skrapelyd når man beveger kjeven. Dette beskrives ofte som om man har “grus inne i leddet.” Det er ikke uvanlig med smerter i kjeveleddet. Ettersom dette ligger rett foran øret kan det føre til at det oppfattes som smerter i øret. Kjeven kan oppleves som stiv. Artrose i kjeveledd kan føre til at man får utfordringer med å bevege og bruke underkjeven på normal måte. Hvor mye symptomer og plager den enkelte opplever som følge av kjeveleddsartrose varierer veldig.

Årsak:

Artrose eller slitasjeforandringer kan ramme kjeveleddene på samme måte som andre ledd i kroppen. Kjeveleddsartrose er en lavgradig betennelsesprosess hvor leddbrusken blir slitt ned og det blir mindre leddvæske til å smøre leddflatene. Dette kan føre til deformasjon og redusert funksjon i kjeveleddet. Det er flere faktorer som kan spille inn og føre til kjeveleddsartrose. Overbelastning som følge av bruxisme (tanngnissing), bittfeil, traume til kjeven og genetisk predisposisjon er blandt disse.

Vurdering:

En grundig sykehistorie og undersøkelse vil kunne avdekke om det mest sannsynligvis foreligger artrose i kjeveledd. Dersom det er behov kan man også rekvirere røntgen, CT eller MR som en del av utredningen. Dette vil da være for å kartlegge eventuelle deformasjoner i kjeveleddene.

Behandling:

Det finnes flere behandlingsalternativer for å lindre symptomene i kjeven. Det er enighet om at man først bør forsøke reversible/konservative behandlingsformer. Dette betyr reseptfrie betennelsesdempende og smertestillende, og/eller manuell behandling slik vi tilbyr ved TMD-­klinikken. Man kan også forsøke invasiv behandlig som injeksjon av kortison eller hyaluronsyre. Videre er skylling av kjeveledd eller annen kirurgi et alternativ i de mest omfattende tilfellene.

Hva kan du gjøre selv:

Ved smerter i eller området rundt kjeveleddene kan du dempe dette ved å ise ned området. Bruk da en ispose eller frosne erter, legg et kjøkkenhåndkle i mellom huden og isposen og kjøl ned i ca. 10 minutter. Dette kan man gjenta en gang i timen. Man kan også forsøke reseptfrie smertestillende som for eksempel Ibux og Paracet. Disse kan benyttes enten hver for seg eller i kombinasjon. Dersom smertene er særdeles plagsomme kan det i en periode være fornuftig å begrense bruken av kjeven. Unngå å bite eller tygge unødvending som f.eks. bruk av tyggegummi. Spis myk mat som smoothies eller supper.

Bestill time

About the Author:admin