Vondt i kjeven

Temporomandibulær dysfunksjon

Kjeveplager eller Temporo Mandibulær Dysfunksjon (TMD) som det heter på fagspråket, omfatter symptomer og problemstillinger som involverer kjeveledd, tyggemuskulatur og/eller tilhørende strukturer. Symptomer Det er mange ulike symptomer som er relatert til TMD. De vanligste er vondt i kjeven ved gaping eller lukking av munnen, vondt å tygge, klikkelyder, hodepine, smerter i nakken, smerter i [...]

Kjevespenninger – Myofascielle smerter i kjeven

Smerter som følge av spenninger i kjevemuskulaturen er den vanligste årsaken til til smerter i kjeven. Smertene er som regel lokalisert til kjeveområdet, men kan også gi refererte smerter til tenner og tinningen. Symptomer: Kjevespenninger gir typisk smerter og anspenthet i kjevemusklene. Smertene kan være i ansiktet, over tyggemusklene, i ørene eller de kan trekke [...]

Klikking i kjeven / Forskyvning av leddskive med normalisering

Dersom kjeven knekker eller klikker ved gaping og tygging kan det være fordi man har tilstanden leddskiveforskyvning med normalisering. Dette kategoriseres under “intraartikuklære TMD-­tilstander” som “interne kjeveleddsforandringer,” hvilket betyr at tilstanden er et resultat av dysfunksjon inne i selve kjeveleddet (og ikke i de omkringliggende strukturene som f.eks. muskulaturen.) Symptomer: Klikking i kjeven ved åpning [...]

Kjeveleddsartrose

Slitasjegikt eller artrose i kjeveleddet som det også kalles er mest vanlig hos de som er over 50 år gamle, men dette kan også ramme yngre ned i ungdomsskolealder. Artrose innebærer at brusken i leddene slites bort slik at knoklene gnisser mot hverandre og fører til deformering av leddflatene. Ofte har man muskulære smerter og [...]

TMD-relatert hodepine – Kjevehodepine

Hodepine er en veldig vanlig plage og ca 8 av 10 har hatt hodepine i løpet av det siste året. Den vanligste hodepinen er spenningshodepine som man mener kommer av spenninger i hode­ og nakkemuskulaturen. En undergruppe av dette er TMD­-relatert hodepine hvor strukturene relatert til kjeven gir hodepine i tinningene. Det er ikke kjent [...]

Hypermobilitet – Kjeveleddsluksasjon

Et hypermobilt ledd kan strekkes lenger enn det man anser som normalt. Dersom man er hypermobil i kjeveleddene kan kjeven gå ut av ledd og føre til en såkalt “open lock”. Dette innebærer at man ikke klarer å lukke munnen igjen etter et stort gap. Symptomer: Man klarer ikke lukke munnen igjen etter et stort [...]

Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralgi er en kronisk smertetilstand der man opplever sterke smerter i ansiktet. Dette er en nevropatisk smerte som følge av skade eller irritasjon på trigeminusnerven som er nerven som formidler følelse i ansiktet. Trigeminusnevralgi forekommer sjelden. Det er større risiko for å få tilstanden hos kvinner, de over 50, og de med høyt blodtrykk. Symptomer: [...]