For helsepersonell

Henvise din pasient til behandling?

Vi mottar pasienter for behandling av TMD henvist fra leger, tannleger og andre behandlere i våre nærområder på regelmessig basis. Din pasient trenger ikke henvisning for å utløse trygderefusjon fra HELFO.

Vi tilstreber å sende epikrise til alle som henviser.

Henvisningen kan sendes direkte over Helsenett til MATS HERMAN KLEMSDAL ­APEXKLINIKKEN.

Eller per post til:
TMD­-klinikken
v/APEXKLINIKKEN
Fyrstikkallèen 3 B
0661 Oslo

Temporomandibulær dysfunksjon

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er ikke en egen diagnose, men en fellesbetegnelse på en gruppe tilstander i kjeveleddet, inkludert omkringliggende tyggemuskulatur og andre strukturer. Symptomer og tegn på TMD er relativt vanlig i den generelle befolkningen. Det er rapportert at opp mot 75% har minst ett objektivt tegn på TMD, og at mellom 5% og 33% rapporterer subjektive symptomer.(1, 2)

Konservativ behandling vs kirurgi

En forskningsrapport fra Kunnskapssenteret i fra 2013 konkluderte med at forskjellene i effekt på smerte og gapeevne mellom kirurgiske og ikke­kirurgiske behandlingsmetoder er små og sannsynligvis ikke klinisk relevante. De kirurgiske behandlingsmetodene artrosentese og åpen kirurgi kan muligens ha noe bedre effekt på smerte enn ikke­kirurgisk behandling. Det antas at opptil 90% kan behandles med ikke­kirurgiske metoder. (3)

Det vil derfor være god praksis og starte med reversibel ikke­kirurgisk behandling før man eventuelt beveger seg over til mer invasive metoder. Med andre ord er det viktig å forsøke behandling i riktig rekkefølge. Dersom man starter med ikke­reversibel behandling som f.eks. tilpasning av bitt eller discektomi har man ingen vei tilbake dersom pasienten responderer negativt.

1. Anastassaki KA, Hugoson A, Magnusson T. Prevalence of symptoms indicative of temporomandibular disorders in adults: cross­sectional epidemiological investigations covering two decades. Acta Odontol Scand 2012;70(3):213­223.

2. Manfredini D, Guarda­Nardini L, Winocur E, Piccotti F, Ahlberg J, Lobbezoo F. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: A systematic review of axis i epidemiologic findings. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontologyn 2011;112(4):453­462.

3. Strøm V, Dalsbø TK, Lund Håheim L, Kirkhei I, Reinar LM. Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon . Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 02 – 2013. ISBN 978­82­8121­515­3 ISSN 1890­1298.

Klikk her for å bestille time