Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralgi er en kronisk smertetilstand der man opplever sterke smerter i ansiktet. Dette er en nevropatisk smerte som følge av skade eller irritasjon på trigeminusnerven som er nerven som formidler følelse i ansiktet. Trigeminusnevralgi forekommer sjelden. Det er større risiko for å få tilstanden hos kvinner, de over 50, og de med høyt blodtrykk.

Symptomer

Smertene beskrives gjerne som elektriske støt som stråler utover på én side av ansiktet. Smerteanfallene varer i fra under ett sekund til 2 minutter og kan utløses av spising, snakking eller berøring av ansikt eller tenner. Kald trekk kan også utløse smerteanfall. Man er som regel smertefri i mellom anfallene.

Årsaker

Trigeminusnevralgi kan være forårsaket av at blodårer som ligger inntil trigeminusnerven inne i kraniet klemmer på den. Dette fører til irritasjon på nerven og det beskyttende laget rundt nerven blir slitt bort. Trigeminusnevralgi kan også komme hos de med multippel sklerose (MS) eller som resultat av Herpes zoster virus. Skader på nerven etter traume til ansiktet eller etter kirurgi kan også gi samme type ansiktssmerter. Hos de fleste blir det verre med årene. Noen klarer seg uten medisiner, mens andre er avhengige av dette for å kontrollere smertene.

 

22-DSCF9453

Vurdering

Dersom sykehistorien tyder på at man plages med trigeminusnevralgi er det vanlig å bestille MR for å kartlegge om det foreligger klem på nerven inne i kraniet. En nevrologisk undersøkelse vil typisk ikke avdekke noen tegn på tilstanden, men er nyttig for å utelukke andre tilstander. Normalt sett blir man henvist videre for oppfølging hos nevrolog og/eller fastlege.

Behandling

Trigeminusnevralgi behandles i første omgang med ulike medikamenter. Det er ikke noen klar fasit på hva som virker best, så derfor er det vanlig at man må prøve seg frem over tid. Dersom medikamentene ikke hjelper og det er funn på MR som tilsier at man kan forsøke operasjon kan dette være det neste alternativet.

Hva kan du gjøre selv:

Dersom det er spesielle ting som utløser anfallene som for eksempel berøring av visse steder av ansiktet eller kald trekk kan du forsøke å unngå dette. Man kan bruke sugerør for å unngå å få kald eller varm drikke på området i munnen som utløser smerter.

Klikk her for å bestille time