Klikking i kjeven / Forskyvning av leddskive med normalisering

Dersom kjeven knekker eller klikker ved gaping og tygging kan det være fordi man har tilstanden leddskiveforskyvning med normalisering. Dette kategoriseres under “intraartikuklære TMD-­tilstander” som “interne kjeveleddsforandringer,” hvilket betyr at tilstanden er et resultat av dysfunksjon inne i selve kjeveleddet (og ikke i de omkringliggende strukturene som f.eks. muskulaturen.)

9-DSCF9080

Symptomer

Klikking i kjeven ved åpning av munnen. Typisk kommer klikket på samme punkt ved gjentagende gaping. I noen tilfeller kan det også komme klikkelyd når man lukker igjen munnen. Smerter i kjeveleddet og muskulaturen rundt kan også forekomme.

Årsaker

Inne i kjeveleddet ligger det en leddkskive (også kalt menisk eller diskus) som skal gi bedre passform mellom tinningbenet på hodeskallen og underkjeven. Dersom denne leddskiven sklir ut av posisjon får man en leddskiveforskyvning. Ved gap glir denne typisk tilbake på plass og dette kan gi den karakteristiske klikkingen i kjeveleddet. Det er vanlig at klikkelyden skjer på samme punkt i gapebevegelsen når man gaper flere ganger. En teori på hvorfor leddskiven glir ut av stilling er at muskelen laterale pterygoideus (en muskel på innsiden av kjeveleddet) trekker leddskiven for langt frem.

 

Vurdering

Gjennom sykehistorien og undersøkelse vil man kunne vurdere hva som er årsaken til klikkelyden og eventuelle smerter. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å ta MR eller CT for å vurdere kjeveleddenes tilstand og påvise eller utelukke leddskiveforskyvning. Røntgen vil ikke kunne si noe om det foreligger leddskiveforskyvning.

Behandling

Klikking som følge av leddskiveforskyvning er ikke en indikasjon på at det er behov for behandling i seg selv. Dersom du er plaget med klikkingen og/eller at du har smerter kan du få behandling for dette hos oss. Vi lærer deg spesifikke øvelser du kan gjøre på egenhånd for stabilisere kjeveleddene. Dette kan over tid føre til mindre klikking i kjeveleddene.

Hva kan du gjøre selv:

Dersom du har smerter kan du dempe smertene ved å ise ned området. Bruk da en ispose eller frosne erter, legg et kjøkkenhåndkle mellom huden og isposen og kjøl ned i ca. 10 minutter. Dette kan man gjenta en gang i timen. Man kan også forsøke reseptfrie smertestillende som for eksempel Ibux og Paracet. Disse kan benyttes enten hver for seg eller i kombinasjon.

Klikk her for å bestille time